Nasze przypadki

Implanty stomatologiczne » Bezzębie całkowite

Przypadek 1 : Most na implantach uzupełniający brak zębów górnych.




Implanty stomatologiczne » Bezzębie całkowite

Przypadek 2 : Most na implantach - praca stała (nie wyjmowana)




Implanty stomatologiczne » Bezzębie całkowite

Przypadek 3 : Proteza ruchoma (wyjmowana) wsparta na 4 implantach




Implanty stomatologiczne » Bezzębie całkowite

Przypadek 4




Implanty stomatologiczne » Braki pojedyncze

Przypadek 1




Implanty stomatologiczne » Braki pojedyncze

Przypadek 2




Implanty stomatologiczne » Braki pojedyncze

Przypadek 3




Implanty stomatologiczne » Braki pojedyncze

Przypadek 4




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 1




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 2




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 3




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 4 : Wrodzony brak siekaczy bocznych




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 5 : Obustronne braki w odcinkach bocznych szczęki




Implanty stomatologiczne » Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 6




Implanty stomatologiczne » Implantacja w trudnych warunkach kostnych

Przypadek 1 : Implantacja w szczęce z podniesieniem dna zatoki szczękowej




Implanty stomatologiczne » Implantacja w trudnych warunkach kostnych

Przypadek 2 : Trudne warunki implantacji w odcinku bocznym szczęki




Implanty stomatologiczne » Implantacja w trudnych warunkach kostnych

Przypadek 3 : Implantacja przy dużym zaniku kości żuchwy w odcinku bocznym




Protetyka

Przypadek 1




Protetyka

Przypadek 2




Protetyka

Przypadek 3




Protetyka

Przypadek 4




Protetyka

Przypadek 5




Protetyka

Przypadek 6




Protetyka

Przypadek 7




Endodoncja (leczenie kanałowe)

Przypadek 1




Endodoncja (leczenie kanałowe)

Przypadek 2




Endodoncja (leczenie kanałowe)

Przypadek 3




Leczenie interdyscyplinarne

Przypadek 1




Leczenie interdyscyplinarne

Przypadek 2




Leczenie interdyscyplinarne

Przypadek 3




Leczenie interdyscyplinarne

Przypadek 4




Mikroskopy

Przypadek 1 : Przypadek wykorzystania mikroskopu do usunięcia z kanału złamanego fragmentu narzędzia




Licówki ceramiczne

Przypadek 1




Licówki ceramiczne

Przypadek 2




Licówki ceramiczne

Przypadek 3




Licówki ceramiczne

Przypadek 4




Licówki ceramiczne

Przypadek 5




Licówki ceramiczne

Przypadek 6




Korony ceramiczne

Przypadek 1




Korony ceramiczne

Przypadek 2




Korony ceramiczne

Przypadek 3




Korony ceramiczne

Przypadek 4




Korony ceramiczne

Przypadek 5




Korony ceramiczne

Przypadek 6




Korony ceramiczne

Przypadek 7




Korony ceramiczne

Przypadek 8




Korony ceramiczne

Przypadek 9




Korony ceramiczne

Przypadek 10




Korony ceramiczne

Przypadek 11




Korony ceramiczne

Przypadek 12




Ubytki twardych tkanek zębów

Przypadek 1




Ubytki twardych tkanek zębów

Przypadek 2




do góry strony